Itä-Suomen tilanne ja erityistarpeet huomioon hallitusohjelmassa

Itä-Suomi Unioni ry:n hallitus on lähestynyt hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajia kirjelmällä, jossa toivotaan, että neuvotteluissa käsiteltäisiin Itä-Suomen haasteellista tilannetta ja sen vaatimia erityistoimia.

Kaikki itärajan maakunnat kohtaavat erityisiä taloudellisia vaikeuksia Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja sen seurauksena asetettujen pakotteiden takia.

ISU korostaa Itä-Suomen saavutettavuuden ja liikenneinfrastruktuurin parantamista, koulutus-ja työperäistä maahanmuuttoa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä toimia, joilla edistetään ennen muuta yritysinvestointeja ja ylimaakunnallisia konkreettisia kehittämishankkeita.

ISU:n toimintasuunnitelman mukaisesti esiin nostetaan erityisesti neljä hanketta: Suomen valtakunnallisen erä-ja luontokulttuurimuseon investoinnin tarvitsema erillisrahoitus Imatralle (OKM), Saimaan lohikalojen sukupuuton estäminen palauttamalla järvitaimenen ja Saimaan järvilohen luontainen elinkierto vapauttamalla ja kunnostamalla Palokin kosket Heinävedellä (MMM), kirjailija Minna Canthin perinnön vaaliminen kunnostamalla hänen kotitalonsa Kanttila Kuopiossa (OKM) sekä suoran laivayhteyden avaaminen Kotkasta Itä-Viroon ja Keski-Eurooppaan samaan tapaan kuin on jo toteutunut länsirannikolla Vaasa-Uumaja-yhteys (TEM,LVM).

Hallituksen muodostaja Petteri Orpolle mennyt kirje on luettavissa täältä.

Lisätietoja: Asiamies Matti Viialainen
044-7700515