Selvitys Heinäveden Palokin koskien ennallistamisesta valmistunut

Itä-Suomi Unioni
ry:n yhtenä tavoitteena on Heinävedellä sijaitsevien Palokin koskien
ennallistaminen. Vapaat kahdeksan koskea auttaisivat merkittävästi äärimmäisen
uhanalaisen Saimaan järvilohi- ja erittäin uhanalaisen järvitaimenkannan
elpymistä koko Vuoksen vesistössä (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja
Etelä-Karjala).

Palokki oli esillä, kun ISU:n edustajat tapasivat 3.6. valtiovarainministeri Annika Saarikon ja yhdistys ehdotti sitä myös yhdeksi itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavaksi hankkeeksi valtiosihteerityöryhmälle, joka pohti Itä-Suomen muuttunutta asemaa ja sen vaatimia erityistoimia.

Hanke mainitaankin työryhmän raportissa ja sen jatkovalmistelu on käynnistymässä maa-ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelman rahoituksella.

Linkit

Video

Raportti, teksti, pdf

Raporttikalvot, pdf