Aiesopimus Kotka-Sillamäki laivayhteyden uudelleen avaamisesta

Viron valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan Viron julkisen hallinnon ministeri Riina Solman ja Suomen kuntaministeri Sirpa Paatero allekirjoittivat 17. helmikuuta Tallinnassa yhteisen julkilausuman. Sen mukaan maat aikovat kehittää entistä aktiivisemmin Viron ja Suomen taloudellista ja matkailu- ja liikenneyhteistyötä EU:n ulkoraja-alueiden välillä.

© Rahandusministeerium Rahandusministeerium

Virolaisministerin mukaan sekä Virolla ja Suomella on ollut perinteisesti ystävälliset naapuruussuhteet ja molemmilla on ollut hyödyllistä rajayhteistyötä myös Venäjän kanssa. Se ei nyt itänaapurin toiminnan takia ole mahdollista.

”Lisäämällä keskinäistä talous- ja matkailuyhteistyötä voimme kuitenkin korvata haittoja, jotka ovat aiheutuneet venäläisturismin menettämisestä. Siksi sovimme tämänpäiväisessä julistuksessa, että löydämme Suomen kanssa uusia yhteistyöverkostoja ja kauppareittejä, jotka edistävät myös Itä-Vironmaan matkailua ja taloutta. Yksi konkreettisista hankkeista on Itä-Vironmaan ja Kotkan välisen laivayhteyden uudelleen avaaminen”, toteaa Solman.

Tiedotteen mukaan maaseudun kehittämisrahoituksella Viron puolella on jo rahoitettu Sillamäki-Kotka -matkustajaliikenteen toteutettavuustutkimus sekä yhteyden sosioekonomisten vaikutusten analysointi. Tuloksia odotetaan tämän vuoden kesään mennessä. Tällöin saadaan tarkempia vastauksia matkustajaliikenteen käynnistämisestä, mahdollisten varustamojen löytämisestä ja tarvittavista investoinneista. Uusi selvitys on tarpeen, sillä aiemmat tutkimukset on tehty yli kymmenen vuotta sitten, eivätkä vastaa enää nykyistä tilannetta.

”Maamme ovat muutakin kuin naapureita — olemme kumppaneita, arvostamme toisiamme suuresti ja meillä on pitkä historia tiiviistä yhteistyöstä keskenämme”, sanoi Suomen alueministeri Sirpa Paatero. ”Nyt meidän on kuitenkin löydettävä uusia ratkaisuja raja-alueidemme kohtaamiin haasteisiin sen jälkeen, kun yhteistyö Venäjän kanssa ei tule kysymykseen. On erittäin tärkeää, että löydämme nämä ratkaisut yhdessä, koska yhdessä olemme vahvempia”, totesi Paatero.

Tiedotteen mukaan Viron ja Suomen alueet ovat jo tehneet menestyksellistä yhteistyötä erilaisten Interreg-ohjelmien puitteissa. Viron ja Suomen kahdenvälistä yhteistyötä tukee EU:n Interreg Central Baltic Sea -ohjelma. Lisäksi virolaiset ja suomalaiset järjestöt ovat yhdessä osallistuneet myös Itämeren makroalueen ohjelmaan.

Ministerien mukaan Viro ja Suomi aikovat aluksi ohjata Venäjän ja Keski-Itämeren raja-alueiden yhteistyöhön varatut varat Viron ja Suomen ulkorajojen alueiden lisärahoitukseen. Virolla on tähän tarkoitukseen runsaat 9 miljoonaa euroa.

© Rahandusministeerium Rahandusministeerium

Yhteisen julkilausuman lisäksi Paateron johtamalle Suomen valtuuskunnalle esiteltiin Viron kokemuksia aluehallintouudistuksesta Järvan maalaiskunnan esimerkin pohjalta. Yhdessä myös todettiin, että molemmissa maissa on samanlaisia keskeisiä haasteita: syntyvyyden lasku, vanhusten osuuden kasvu, väestön keskittyminen keskuksiin, tiedotteessa todetaan.