Syyskokous tiedote

Jukka Mönkkönen jatkaa Itä-Suomi Unioni ry:n puheenjohtajana- Mikko Kuustonen hallituksen jäseneksi

Itä-Suomi Unioni ry:n syyskokous on valinnut Itä-Suomen yliopiston rehtorin Jukka Mönkkösen jatkamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2024.

Helsingissä 13. joulukuuta pidetty kokous valitsi myös Icecapital Oy:n toimitusjohtaja Ari Lahden edelleen varapuheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Broman Groupin hallituksen puheenjohtajan Harri Bromanin, Keskon pääjohtaja Mikko Helanderin, hankejohtaja Sari Kaasisen, muusikko Mikko Kuustosen (uusi), kirjailija Sirpa Kähkösen, ex-pääjohtaja Erkki Liikasen sekä ex-puhemies Anu Vehviläisen.

Hallituksen sihteerinä jatkaa Lähi-Tapiolan yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Eeva Salmenpohja ja yhdistyksen asiamiehenä maakuntaneuvos Matti Viialainen.

ISU toimii verkostona itäsuomalaisen ajattelun ja koko alueen elinvoiman, identiteetin ja kulttuurin vahvistamiseksi.

Syyskokouksen hyväksymässä ensi vuoden toimintasuunnitelmassa päätapahtuma on syksyllä järjestettävä kolmas Itä-Suomi foorumi Lappeenrannassa 8.11.

Yhdistys edistää hankkeita, joilla on laajempaa itäsuomalaista merkitystä, kuten Suomen uuden erä- ja luontokulttuurimuseon perustaminen Imatralle ja koko Vuoksen vesistön lohikalakantojen luontaisen elinkierron palauttaminen ennallistamalla Palokin kosket Heinävedellä Pohjois-Karjalassa sekä kirjailija Minna Canthin perinteen vaaliminen Kuopiossa.

Yhdistys seuraa ja tukee Itä-Suomen kannalta strategisesti tärkeitä infrastruktuurihankkeita (Vt 5, Vt 6, Karjalan- ja Savonradat, lentoliikenne, Itärata, Saimaan sisäväylä, kantaverkko ja tietoliikenneyhteydet). Yhdistys edistää Itä-Suomen suoria liikenneyhteyksiä Itä-Viroon ja Keski-Eurooppaan. Itä-Suomen yliopistojen (UEF ja LUT) ja alueen muiden korkeakoulujen toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää koko Itä-Suomen tulevaisuuden kannalta.

Yhdistys osallistuu ja vaikuttaa hallitusohjelmaan sisältyvään Itä-Suomen visiotyön jatkoon ja kevään eurovaalikeskusteluun, jotta Itä-Suomen hyväksi tehtäisiin konkreettisia ja vaikuttavia erityistoimia ja päätöksiä sekä kotimaassa että EU:ssa.

Lisätietoja: Asiamies Matti Viialainen, 044-7700515