Kotkan ja Itä-Viron välinen laivayhteys esillä ministeritapaamisessa

Ministeritapaamiseen osallistuivat virolaisdelegaatiosta ministeri Riina Solmanin lisäksi Mart Uusjärv, Margarita Golovko, Jaanus Elvre, Meelis Kuusk ja Hardi Murula. Suomalaisia edustivat ministeri Sirpa Paateron lisäksi kaupunginjohtaja Esa Sirviö, kehitysjohtaja Toni Vanhala, Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja Itä-Suomi unioni ry:n asiamies Matti Viialainen.

Uudelleen virinnyt suunnitelma Kotkan ja Itä-Viron välisestä laivayhteydestä oli esillä Suomen kuntaministeri Sirpa Paateron ja Viron julkishallintoministeri Riina Solmanin tapaamisessa keskiviikkoiltana Helsingissä.

Neuvotteluihin Solmanin johtaman virolaisdelegaation kanssa osallistuivat myös Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja kehitysjohtaja Toni Vanhala sekä Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola ja hanketta Suomen puolella edistänyt Itä-Suomi unioni ry:n asiamies Matti Viialainen.
Virolaisdelegaatio muodostui Viron valtionvarainministeriön, Itä-Virunmaan maakuntaliiton ja Viron Helsingin suurlähetystön edustajista.

Tapaamisessa keskusteltiin yhteistyön kehittämisestä uudessa geopoliittisessa tilanteessa, kun Venäjä-yhteistyö on päättynyt niin Kaakkois-Suomessa kuin myös Itä-Virossa.

”Totesimme, että yhteistyön lisääminen palvelee molempien maiden intressejä”, kertoo kehitysjohtaja Vanhala.

Keskustelussa nousi esiin tavoite alueiden välisen saavutettavuuden parantamisesta, joka voisi konkreettisesti toteutua Kotkan ja Sillamäen välisen laivaliikenteen jälleen käynnistämisellä, palvelemaan ensisijaisesti vientikuljetuksia mutta myös matkustajaliikennettä.
”Osapuolet olivat yksimielisiä siitä, että liikennöinnin edellytyksiä tulee selvittää”, Vanhala kertoo.

Lisäksi keskusteluissa nousivat esiin myös alueiden välisen matkailun kehittäminen ja yhteistyömahdollisuudet Kotkan-Haminan seudulla kehitteillä olevan akkuteollisuusklusterin ympärillä.

Ministerit sopivat myös, että Suomen ja Viron valtiot laativat yhteisymmärrysasiakirjan edellä mainittujen yhteistyöaihioiden edistämiseksi maiden välillä.

Suomi ja Viro suunnittelevat kohdentavansa Venäjä-yhteistyöhön varattua EU- ja kansallista rahoitusta Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian yhteiseen Keskisen Itämeren Interreg-ohjelmaan, jolla muutosten jälkeen olisi mahdollista osarahoittaa edellä mainittujen yhteistyöaihioiden edistämiseen liittyviä kehittämisprojekteja.