Jukka Mönkkönen jatkaa Itä-Suomi Unioni ry:n puheenjohtajana – Anu Vehviläinen hallituksen jäseneksi

Itä-Suomi Unioni ry:n syyskokous on valinnut Itä-Suomen yliopiston rehtorin Jukka Mönkkösen jatkamaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2023.

Helsingissä 9. joulukuuta pidetty kokous valitsi myös Icecapital Oy:n toimitusjohtaja Ari Lahden edelleen varapuheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi Broman Groupin hallituksen puheenjohtajan Harri Bromanin, Keskon pääjohtaja Mikko Helanderin, hankejohtaja Sari Kaasisen, kirjailija Sirpa Kähkösen, ex-pääjohtaja Erkki Liikasen, LUT yliopiston rehtorin Juha-Matti Saksan sekä kansanedustaja Anu Vehviläisen (uusi).

Hallituksen sihteerinä jatkaa Lähi-Tapiolan yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Eeva Salmenpohja ja yhdistyksen asiamiehenä maakuntaneuvos Matti Viialainen.

ISU toimii verkostona itäsuomalaisen ajattelun ja koko kuuden maakunnan alueen elinvoiman, identiteetin ja kulttuurin vahvistamiseksi.

Syyskokouksen hyväksymässä ensi vuoden toimintasuunnitelmassa päätapahtuma on syksyllä järjestettävä toinen Itä-Suomi foorumi.

Yhdistys edistää hankkeita, joilla on laajempaa itäsuomalaista merkitystä, kuten Minna Canthin Kanttila Kuopiossa, Suomen uusi erä- ja luontokulttuurimuseo Imatralla ja koko Vuoksen vesistön lohikalakantojen luontaisen elinkierron palauttaminen ennallistamalla Palokin kosket Heinävedellä Pohjois-Karjalassa.

Yhdistys seuraa ja tukee Itä-Suomen saavutettavuuden kannalta strategisesti tärkeitä liikennehankkeita (Vt 5, Vt 6, Karjalan- ja Savonradat, lentoliikenneyhteydet, Itärata, Saimaan sisäväylä,). Yhdistys edistää Itä-Suomen suoraa laivayhteyttä Kotkasta Itä-Viroon ja Keski-Eurooppaan. Yliopistojen (UEF ja LUT) ja alueen muiden korkeakoulujen toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää koko Itä-Suomen tulevaisuuden kannalta.

Yhdistys osallistuu ja vaikuttaa TEM:n aloitteesta käynnistyneeseen Itä-Suomen visiotyöhön ja kevään eduskuntavaalikeskusteluun sekä seuraavaan hallitusohjelmaan, jotta Itä-Suomen hyväksi tehtäisiin konkreettisia erityistoimia ja päätöksiä, kuten mm. itäisen Suomen tilannetta pohtinut valtiosihteerityöryhmä 1.9. esitti.

Itä-Suomen muuttunut tilanne ja erityistarpeet on tarpeen nostaa esille myös syksyllä käynnistyvässä 2024 presidentinvaalikeskustelussa, toimintasuunnitelmassa todetaan.

Lisätietoja: Asiamies Matti Viialainen, 044-7700515