Tiedote Saarikon tapaamisesta

Itä-Suomi kaipaa valtiovallan erityistoimia – ISU valmis kumppaniksi

Itä-Suomi Unionin edustajat tapasivat Säätytalolla 3.6. valtiovarainministeri Annika Saarikon sekä valtiosihteerit Ann-Mari Kemellin (TEM) sekä Timo Reinan (VM).

Tapaaminen liittyi varautumisen ministerityöryhmän 13.5. päätökseen asettaa erityinen valtiosihteerityöryhmä pohtimaan toimenpiteitä Itä-Suomen hyväksi budjettiriiheen mennessä. Tapaaminen toteutui ministeri Saarikon kutsusta. 

Sari Kaasinen, Eeva Salmenpohja, Sirpa Kähkönen ja Kari Savolainen.

ISU:n edustajina tapaamiseen osallistuivat varapuheenjohtaja Ari Lahti ja hallituksen jäsenet Mikko Helander, Sari Kaasinen ja Sirpa Kähkönen sekä neuvoston jäsen Kari Savolainen ja asiamies Matti Viialainen sekä hallituksen sihteeri Eeva Salmenpohja.

Ministeri Saarikko kertoi asetetun työryhmän toimeksiannosta ja aikataulusta, joka on ripeä, sillä ehdotuksia käsitellään jo elokuun budjettiriihessä. Olennaista on, että koko hallitus on tunnistanut Itä-Suomelle koituvat erityiset haasteet ja tilannekuvaa hahmotetaan sekä ratkaisuja haetaan yhdessä koko alueen toimijoiden kanssa.
Valtiovarainministeri Annika Saarikko, avustaja ja valtiosihteerit Timo Reina ja Ann-Mari Kemell.

Varapuheenjohtaja Ari Lahti kiitti kutsusta ja ilmaisi yhdistyksen valmiuden toimia kumppanina erityisesti yksityisen elinkeinoelämän suuntaan. Hän luovutti yhdistyksen kirjelmän ministerille, joka on ohessa.

Puolitoista tuntisen tapaamisen lopuksi sovittiin, että ISU osallistuu mm. neuvostonsa kautta tilanteen ja toimenpiteiden kartoittamiseen. Ministeri Saarikko kutsuttiin myös pääpuhujaksi 3.11. Itä-Suomi foorumiin Kuopioon.

Lisätietoja:

Matti Viialainen
Asiamies
044-7700515