Vain yhtenäisenä toimijana Itä-Suomi voi vastata ajan haasteisiin

Itä-Suomella on useilla mittareilla muuta maata selvästi heikommat kehitysnäkymät, joita Venäjän hyökkäyssodan seuraukset vielä entisestään heikentävät. Näitä haasteita osaltaan ratkaisemaan on perustettu Itä-Suomi Unioni ry.

Unionin tarkoituksena on edistää Itä-Suomen maakuntien aineellista vaurautta ja kilpailukykyä sekä itäsuomalaisen kulttuurin elinvoimaisuutta.

Ajatuksena on myös itäsuomalaisen itsetunnon ja identiteetin kohottaminen sekä erityisesti ylimaakunnallisen yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen koko Itä-Suomen alueella.

Vain vahvana yhtenäisenä toimijana Itä-Suomi voi vastata ajan haasteisiin.

Unionin toiminnassa niin hallituksen jäseninä kuin neuvostoon kuuluvina on mukana laaja joukko yhteiskunnan eri sektoreiden – kulttuurin, koulutuksen, tieteen, urheilun ja liike-elämän näkyviä toimijoita.

Uskomme voivamme lisätä Itä-Suomen näkyvyyttä ja vahvistaa Itä-Suomen ääntä myös alueemme ulkopuolella, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Itä-Suomen unioni on aatteellisesti, poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton toimija, joka ei henkilöidy kehenkään yksittäiseen henkilöön tai taustatahoon.

Emme kilpaile minkään olemassa olevan toimijan kanssa, vaan pyrimme osaamisemme ja verkostojemme avulla edistämään Itä-Suomen yhteisten asioiden ajamista laajasti.

Käytännön esimerkkinä on vaikkapa Unionin vaikuttaminen siihen, että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) perusti valtiosihteereiden Itä-Suomi-työryhmän, jonka työn pohjalta on nyt vireillä visiotyö itäisen Suomen akuuttien ongelmien helpottamiseksi ja myös pitkän tähtäimen strategisten ratkaisujen hakemiseksi.

Näitä kysymyksiä käsiteltiin myös unionin ja Kuopion kaupungin yhdessä järjestämässä Itä-Suomi foorumissa marraskuun alussa Kuopiossa.

Unioni ei ole käytännön toimija, vaan ideoiden ja hankkeiden on lähdettävä alueen toimijoista.

Unioni voi auttaa ja tukea varsinaisia asianomistajia viemään hankkeitaan eteenpäin. Haluamme, että hankkeet etenevät konkreettisesti ja tulevat oikeasti tehdyksi, eivätkä ole niitä kuuluisia ”tekemistä vaille valmiita” hankkeita.

Itä-Suomen akuuttia tilannetta voidaan helpottaa nopeilla panostuksilla erilaisiin yksittäisiin toimiin, mutta pitkällä tähtäimellä alueen menestysreseptin keskeiset ainesosat ovat hyvä saavutettavuus, vahva osaamistaso ja panostaminen omiin erikoisvahvuuksiinsa. Eli lento- ja raideyhteydet on saatava kuntoon ja tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatiotoimintaan panostettava.

Perimmäisenä tavoitteenamme on tietenkin lisätä niin julkisia kuin yksityisiäkin investointeja Itä-Suomeen.

Visiotyössä on hahmotettava iso kuva. Positiivinen alue- ja väestökehitys edellyttävät tahtoa, tulevaisuususkoa ja tekemisen kulttuuria.

Vaikertamisen sijaan meidän pitää kertoa itsellemme ja muille tarina siitä, miksi maamme tarvitsee menestyvää Itä-Suomea. Tätä tavoitetta ei saavuteta alueen maakuntien ja kaupunkien välisellä kiistelyllä, vaan Itä-Suomea on kehitettävä kokonaisuutena.

Jukka Mönkkönen
Itä-Suomen yliopiston rehtori ja Itä-Suomi Unioni ry:n hallituksen puheenjohtaja